Lexxo är en fullständig serviceentreprenör med kompetensen att hantera ditt byggprojekt från förberedelsesfasen genom slutförandet. 

Lexxo har byggt upp ett rykte för kundtillfredsställelse, snabb genomförande, hög grad av hantverk och uppmärksamhet på detaljer.  Oavsett om du har ett bostadshus, tillägg eller nytt byggprojekt eller lätt kommersiella byggbehov, skulle vi uppskatta möjligheten att vara din byggare.